Regulament

 **** Concursul este destinat persoanelor cu studii de inginerie/arhitectură/design.

 Concurs de idei – Lights On Cluj-Napoca – ediția a 3 -a

 Iluminatul festiv al bulevardului Eroilor din Cluj-Napoca

 

Promotorul concursului :

Promotorul concursului este Asociatia Daisler, organizatie non-profit, cu sediul in Cluj-Napoca, Str. Capitan Grigore Ignat, nr 53, jud. Cluj, CIF 35678716, inregistrat in Registrul special al Judecatoriei Cluj-Napoca sub nr 18/2016, care își propune să organizeze un concurs de idei pentru iluminatul festiv al bulevardului Eroilor din Cluj-Napoca, în parteneriat cu Primăria Municipiului Cluj-Napoca.

Concursul se va desfășura conform prevederilor prezentului Regulament, care sunt obligatorii pentru toti participantii, iar promotorul concursului isi rezerva dreptul de a modifica sau completa Regulamentul, prin intocmirea de acte aditionale ce vor intra in vigoare dupa ce vor fi comunicate publicului pe pagina web a concursului (concurs.daisler.ro).

 Obiectivul concursului :

Concursul de idei își propune să se concentreze asupra unui spațiu central, axă importantă atât pentru pietoni cât și pentru bicicliști sau conducători auto, zonă în care se organizează mai multe evenimente publice culturale pe toată perioada anului. Obiectivul concursului este acela de a populariza și evidenţia potențialul zonei prin iluminat și decorațiuni specifice sărbătorilor de final de an. Se caută soluții inovatoare ce pun în valoare spațiul și vegetația existenta, în același timp fiind așteptate și soluții ce pot aduce valoare adăugată spațiului existent. Se dorește evitarea „încărcării” peisajului, realizarea unei simbioze între materialele folosite, amplasarea lor și utilitatea lor.

 Calendar :

 • 18 septembrie – lansarea concursului public
 • 13 octombrie – termen limită depunere proiecte- ora 18 – prelungire 20 octombrie
 • 21 octombrie – jurizarea celor 10 proiecte finaliste
 • 21 octombrie – anunțarea proiectului câștigător

 Cerințe :

 • propuneri de iluminat decorativ
 • marcarea acceselor in stradă prin elemente integrate tematicii
 • idei de ”împodobire” a vegetației existente
 • propuneri de instalații artistice tematice
 • idei de decorare a mobilierului urban existent (ex. bănci, stâlpi de iluminat, jardinere, arbori etc)
 • realizarea proiectului în termenul de amenajare de o lună de zile (achiziții, construcții, testări, amenajări etc.)

*sunt permise inserții temporare de elemente cu rol decorativ din diverse materiale (lemn, metal, PVC, sticlă)

  

Buget: Participanții  trebuie să se încadreze prin propunerile lor într-un buget de 350.000 lei fără TVA fără a-l depăși. Se va avea în vedere în prețul produselor și costurile cu transportul, montarea, demontarea, mentenanța, etc

 Criterii de apreciere :

 • Originalitatea propunerilor;
 • Coerența soluțiilor în ansamblul zonei, relationarea cu elementele de compozitie urbana ale zonei;
 • Racordarea compozițională cu Piața Unirii și Piața Avram Iancu
 • Marcarea unor centre de interes (functional sau estetic)
 • Calitatea imaginii generate de intervențiile propuse în toate perioadele zilei
 • Îmbinarea elementelor de iluminat cu elemente decorative tematice propuse;
 • Sustenabilitatea proiectelor/posibilitatea de replicare in anii urmatori
 • Corelarea propunerilor cu bugetul propus de promotor;
 • Includerea în soluțiile propuse a unor intervenții din materiale reciclate;
 • Fezabilitatea tehnica a propunerilor;
 • Calitatea elementelor propuse din punct de vedere al imaginii acestora pe timpul zilei.
 • Capacitatea de implementare într-o lună de zile (achiziții, instalații, montări, testări, verificări ș.a.m.d.)

Juriul își rezervă dreptul de a descalifica din concurs planșele ce nu corespund cerințelor sau prezintă imagini și/sau limbaj ce ar putea fi considerat ofensator.

 

Condiții de redactare :

Partea desenată

 • layout: o planșă A0, paginare verticală ( 841X1189mm )
 • plan de situație, pornind de la planșa pusă la dispoziție
 • cel puţin trei imagini (fotografii) de atmosferă (perspective de la nivelul ochiului), folosind fotografiile puse la dispoziţie de organizatori
 • detalii cu privire la instalațiile propuse (unde este cazul)
 • detalii de execuție (unde este cazul)
 • Alte elemente sau/şi note, la alegerea concurenţilor, considerate oportune pentru explicarea/ susținerea soluţiei propuse (inclusiv studiu de luminozitate Dialux)

 

Pe toate piesele desenate se vor preciza, după caz, mobilarea, dimensiunile generale şi scara utilizată.

De asemenea, pe planșa prezentată în concurs, va fi inclusă obligatoriu explicarea scrisă a soluţiilor.

Toate documentele necesare înscrierii vor fi trimise pe adresa de email concurs@daisler.ro, până la data de 13 octombrie, ora 18

 După această etapă, juriul va delibera în primă instanţă asupra propunerilor trimise şi va selecta doar acele înscrieri care corespund regulamentului. Acestea vor fi disponibile publicului spre votare luni 16 octombrie, de la ora 18, la secţiunea Proiecte.

 Înscrierile care nu vor îndeplini condițiile de participare notate în acest regulament nu se vor regăsi printre propunerile care vor fi supuse votului publicului. Juriul are libertatea de a nu oferi explicaţii în privinţa proiectelor descalificate în această etapă.

Toate proiectele care respectă cerințele vor fi încărcate pe platformă până la data începerii votului online.

 În cazul în care numărul propunerilor eligibile nu este mai mare de 10 atunci concursul trece automat în etapa finală în care juriul are ultimul cuvânt.

 

Juriul Concursului va fi format din specialiști din domeniu care vor fi anunțați în timpul evenimentului.

Deciziile juriului sunt suverane, acestea neputand fi contestate.

 

Premiu

 Există un singur premiu care va fi acordat câștigătorului concursului ales de juriul de specialitate. Valoarea totală brută a premiului acordat in cadrul prezentului Concurs este in cuantum de 1.000 euro;

 Observații finale

 • concursul este deschis persoanelor fizice și juridice
 • prin participarea la concurs, participanții își cedează drepturile de autor asupra lucrării pe o durata de 25 ani, in conformitate cu prevederile Legii nr 8/1996, cu modificarile si completarile ulterioare;
 • întregul concept trebuie să abordeze tema TRADIȚIONAL, iar acest lucru trebuie să reiasă din propuneri și din explicațiile adiacente trimise;
 • valoarea totală brută a premiului acordat in cadrul prezentului Concurs este in cuantum de 1.000 euro;
 • rezultatul concursului va fi consemnat intr-un proces-verbal, care va fi semnat de promotor si de castigator si care va contine coordonatele bancare de virare a sumei de bani ce formeaza obiectul premiului. In cazul persoanei fizice, aceasta se va identifica prin carte de identitate, iar in cazul persoanei juridice, aceastea va prezenta imputernicirea persoanei desemnate de semnare a procesului verbal si de primire a premiului. Transferul bancar al banilor ce formeaza obiectul premiului se efectueaza in termen de 30 zile lucratoare. Transferul se va face in lei la cursul BNR din ziua platii.
 • În cazul în care, in termen de 30 zile de la publicarea numelui castigatorului/castigatorilor, acesta/acestia nu se prezintă in vederea semnarii procesului verbal cu organizatorul, acesta/aceştia îşi vor pierde premiul, caz in care se va alege un nou proiect castigator, cu respectarea prevederilor prezentului regulament.
 • Câștigătorul/ echipa câștigătoare va oferi asistență tehnică beneficiariului pe perioada achiziției, execuției și montării produselor;
 • Soluția de amenajare va trebui adaptată contractelor aflate în desfășurare la momentul desfășurării concursului, respectiv posibilității legale de a le încheia și executa până la data inaugurării sistemului de iluminat festiv. În acest sens în juriu va fi cooptat un reprezentant al Direcției Tehnice al Primăriei.

 

RESPONSABILITATE

Prin inscrierea la concurs participantii sunt de acord cu prevederile prezentului Regulament.

TAXE SI IMPOZITE

Promotorul nu este răspunzător pentru plata taxelor sau altor obligații fiscale legate de premiile oferite în Campanie, cu excepția impozitului cu reținere la sursă aplicabil veniturilor individuale provenite din concursuri, impozit pe care, dacă este cazul, Promotorul este obligat să îl calculeze, să îl rețină și să îl transfere la bugetul de stat conform prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal. (nu sunt impozabile veniturile obţinute din premii în bani şi/sau în natură, sub valoarea sumei 600 lei net, pentru fiecare premiu).

 

INCETAREA / SUSPENDAREA CONCURSULUI INAINTE DE TERMEN

Concursul poate inceta oricand inainte de termen in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, precum si in cazul imposibilitatii Promotorului, din motive independente de vointa sa, de a continua Concursul (caz de faliment a organizatorului, de la momentul pronunțării unei astfel de decizii, etc.).

Concursul mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendat sau incetat oricand in baza deciziei Promotoruluicu conditia anuntarii pe pagina web a concursului.

 LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Promotor si Participanti se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de catre instantele judecatoresti romane competente de la sediul Promotorului.

Legea aplicabila oricarei activitati intreprinse in legatura cu organizarea si desfasurarea Concursului este legea romana.

 

Descarcă materialele necesare pentru concurs de aici.

Plan bulevardul Eroilor

Fotografii Eroilor